DIGITALIZACIJA

Globalna potreba za digitalizacijom sve većeg broja procesa, raste iz dana u dan. BSS GRUPA prepozavši tu potrebu kontinuirano radi na digitalizaciji svojih procesa i ponude, radi povećanja efikasnosti i smanjenja troškova pri pružanju usluga klijentima.

Stručno. Odgovorno. Posvećeno.
BSS AKADEMIJA – DIGITALNA UČIONICA

Jedna od najvećih digitalnih inovacija koju BSS GRUPA nudi na tržištu je upravo digitalna učionica. Digitalna učionica je platforma kroz koju se vrše sve vrste obuka i sertfikacija, na efikasniji, pouzdaniji i jednostavniji za organzaciju. Zakonske obaveze koje svaka kompanija ima vezano za protivpožarnu obuku, sada su daleko lakše za ispunjavanje, jer zaposleni ne moraju da odlaze na drugu lokaciju radi polaganja i svaki zaposleni svoju obuku može uraditi onda kada njemu odgovara.

BSS PAPERLESS OFFICE

Kao deo digitalne transformacije, BSS GRUPA je 01.01.2021. godine prešla na bezpapirno poslovanje. #BSSPaperless je radno okruženje koje koristi minimalnu nužnu količinu papira, a u svakoj situaciji u kojoj je moguće koristi digitalnu dokumentaciju i procese.

KONTAKT

info@bssgroup.biz

Call Centar 0800 15 15 14

Želite da postanete deo BSS tima?

Proverite da li ima otvorenih radnih mesta ili nam pošaljite vaš CV na hr@bssgroup.biz