Kako bismo omogućili svim pravnim licima u Srbiji da na optimalan način ispoštuju zakonske propise u vezi sa zaštitom i bezbednošću, pokrenuli smo akciju u vezi sa izradom normativne dokumentacije i osnovne obuke zaposlenih.

Izrada Plana zaštite od požara

na osnovu člana 27. Zakona o zaštiti od požara

Izrada Procene rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja

na osnovu člana 15.2. i 17.7. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama

Izrada Akta o proceni rizika u zaštite lica, imovine i poslovanja

na osnovu člana 2.2.3. i 3.1. Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite


Kompanija Balkans Security Services d.o.o. posluje iz oblasti bezbednosti i zaštite više od 15 godina, i među prvima je dobila sve neophodne licence za izradu gore pomenutih normativnih dokumenata.

POGLEDAJTE LICENE OVDE

Nakon izrade pomenutih dokumenata, BSS obezbeđuje svim svojim klijentima

Osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara za 10 vaših zaposlenih bez naknade.

Akcija traje do kraja 2021 godine.

prijavite se ovde

Osnovna obuka zaposlenih je zakonski obavezna u skladu sa članom 53. Zakona o zaštiti od požara.