Kao deo digitalne transformacije, BSS Group počev od 01.01.2021. godine prelazi na bezpapirno poslovanje.#BSSPaperless će biti radno okruženje koje koristi minimalni fizički papir i umesto toga će koristiti prvenstveno digitalnu dokumentaciju i procese. Pogledajte šta smo uveli i koji su benefiti.